What is inside totay168 memento camera bag

What's inside Totay168's camera bag

วันนี้ทาง Memento ได้มีโอกาสขอสำรวจกระเป๋ากล้องของคุณโต๋เต๋ ผู้ที่ใช้ IG ว่า @totay168 ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายภาพท่องเที่ยวได้สวยงามเป็นอันดับต้นๆของเชียงใหม่ 
สำหรับใครที่ไม่รู้จัก นี่เป็นภาพผลงานบางส่วนที่คุณโต๋เต๋ได้ถ่ายทอดออกมา
ภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leatherภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกระเป๋ากล้องของเขานั้นจะมีอะไรบ้าง 

Camera & Lenses

ภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 picture from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather
 อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

Fujifilm X-T4 Silver

เรียกว่าเป็นกล้องสุดโปรดของคุณโต๋เต๋เลย เพราะเป็นกล้องที่สามารถใช้ได้ทั้งทำงานและท่องเที่ยว เป็นกล้องที่มีขนาดเล็ก เบา พกพาสะดวก อีกทั้งยังเป็นกล้องที่สามารถจบหลังกล้องได้เลยด้วย Film Simulation อย่าง Classic Chrome และ Classic Neg ที่เป็นจุดเด่นของกล้องค่ายนี้ อีกหนึ่งเหตุผลที่คุณโต๋เต๋เลือกใช้กล้องรุ่นนี้ก็เพราะความสามารถในการถ่าย Video ที่มีกันสั่นจากตัวกล้อง เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ทำให้การท่องเที่ยวถ่ายภาพสนุกมากยิ่งขั้น
อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

Fujifilm XF 35mm f/1.4R

คุณโต๋เต๋ยกให้เป็นเลนส์ติดกล้องเลยสำหรับเลนส์ตัวนี้ เนื่องจากเป็นเลนส์ที่เล็ก พกพาง่าย และเป็นเลนส์ระยะ normal ท่ีให้มิติภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็น everyday เลนส์ 
อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

Fujifilm XF 10-24mm f/4 Mark II

เป็นเลนส์ที่ใช้ประจำเช่นกันสำหรับการท่องเที่ยวและทำงาน เหมาะสำหรับการถ่ายที่มีมุมจำกัด หรือต้องการภาพมุมกว้างๆ ซึ่งตัว Mark II 
อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

Fujifilm XF 56mm f1.2 

เป็นเลนส์ระยะ Portrait ที่ให้มิติภาพที่เรียกว่า pop ออกมาเลย คุณโต๋เต๋มักจะใช้เลนส์นี้ในการถ่ายเจาะ close up ที่ต้องการมิติภาพที่ไม่เหมือนใคร และจะใช้ละลายฉากหลังที่ไม่ต้องการ และบางครั้งก็จะใช้เลนส์นี้ในการถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัว ซึ่งจะได้ภาพที่มีมิติแบบที่ไม่สามารถหาได้จากเลนส์ระยะอื่นๆ
อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather

Fujifilm XF 23mm f1.4

เป็นเลนส์ใหม่ของคุณโต๋เต๋ที่เพิ่งได้นำมาใช้งาน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นช็อตที่ถ่ายสิ่งของในมือ เช่นแก้วกาแฟ หรือดอกไม้ ระยะที่ถ่ายจะไม่ห่างจาก subject มาก ซึ่งจะได้
อุปกรณ์ถ่ายรูปของคุณโต๋เต๋ 168 Camera and lens from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather
ก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนำอุปกรณ์ของคุณโต๋เต๋  หากเพื่อนๆคนไหนต้องการติดตามรูปเพิ่มเติมและสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆ สามารถ follow Instagram ได้เลยที่ @totay168 และ facebook page: โต๋เต๋ไปไหน
ภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 Image from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather
ภาพถ่ายของคุณโต๋เต๋ 168 Image from Totay168 กระเป๋า เมเมนโตะ memento camera bag genuine leather
Back to blog